Windows-användare rekommenderas att använda Firefox eller Internet Explorer. Mac-användare rekommenderas att använda Safari.
© 2006. Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi samt MedfarmDoIT, Uppsala universitet