Startsida
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16

Nästa

Instruktioner för perifer venkatetersättning för högerhänta

Författare: Mia Colliander, Kliniskt Träningscentrum, Uppsala och Gunilla Gustafsson, Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet. I samarbete med Sektionen för vårdhygien, Akademiska sjukhuset och MedfarmDoIT, Uppsala universitet.

Innehållsförteckning

 1. Perifer venkateter och dess olika delar
 2. Val av venkateter
 3. Förberedelser
 4. Hålla PVK:n
 5. Sträck huden med vänster hand
 6. Stick med rätt vinkel
 7. Vinkla ned
 8. Byt grepp
 9. För in PVK:n
 10. Lossa stasen
 11. Minska blodspill
 12. Riskavfall
 13. Sätt på proppen
 14. Spola
 15. Fixera och dokumentera
 16. Fortsatt vård

Åhörarkopior