Anmälan till grundutbildning den 8-9 februari och 28 februari 2024 (externa deltagare)

Tillgänglig 2023-12-07 – 2024-01-24
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Utbildningen äger rum följande datum:

2024-02-08 10.00-16.30 i Malmö, Rönnblomsgatan 6A
2024-02-09 9.00-15.00 i Malmö, Rönnblomsgatan 6A
2024-02-28 10.00-15.00 på Zoom
ANMÄLNINGSTIDEN FÖRLÄNGD och stänger den 24 januari 2024.

Sista dag för anmälan: 19 januari 2024
Maximalt antal deltagare: 20

Anmälningsvillkor: Din anmälan är bindande och du behöver chefs godkännande att delta i utbildningen.
Eventuella förhinder meddelas senast 19 januari 2024. Vänligen respektera detta så att vi har möjlighet att kalla reserver.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
4.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
5.
Allergier/Kostpreferenser meddelas här.
6.
Kommentar till din anmälan
7.
Jag försäkrar att jag har tagit del av anmälningsvillkoren och att jag har närmsta chefs godkännande att delta på utbildningen. - Måste besvaras
8.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev