Utlysning av lika villkorsmedel 2021 / Call for Equal Opportunities Funds 2021

Tillgänglig 2021-06-02 – 2021-09-13
Kontaktperson Tony Thorström, verksam vid Enheten för utbildningsstöd
Härmed utlyses 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet. Medlen kan sökas av anställda, studenter, kommittéer, samt av hela eller delar av institutioner. Sista ansökningsdag är 13 september 2021. /

The Domain of Medicine and Pharmacy announces a call for funds amounting to 80 000 SEK aimed at Equal Opportunities Projects. Employees, students, committees, departments or parts of departments are eligible to apply. Deadline for submitting applications is 13 September 2021.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Projektets titel / Project title
3.
De sökandes namn, institutionstillhörighet, adresser / Applicants' names, department affiliations, addresses
4.
Detaljerad beskrivning av projektets målsättning och genomförande (OBS maximalt 4500 tecken) / Detailed description of the project's goals and implementation (maximum 4500 signs)
5.
Detaljerad beskrivning av projektets kostnader och eventuellt stöd från andra finansiärer / Detailed description of project costs and if applicable other financial support
6.
Om beskrivning av projektets målsättning och genomförande eller beskrivning av kostnader och eventuellt stöd från andra finansiärer inte ryms i rutorna ovan kan du ladda upp dessa som bilagor här / If the description of the project's goals and implementation or the description of the project's costs and other financial support cannot be fitted into the marked spaces above, please use the link below to upload any additional files

Vid frågor angående ansökan, vänligen kontakta Tony Thorström tony.thorstrom@uadm.uu.se
If you have any questions regarding the application, please contact Tony Thorström tony.thorstrom@uadm.uu.se