Bildningens nya vägar - seminarieserie

Tillgänglig 2021-07-06 – 2021-09-26
Kontaktperson Mella Köjs, verksam vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Datum: 30 september 2021, kl. 13.15 – 15.00
Plats: Universitetshuset, sal IX

1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
Institution/organisation/enhet
4.
Vi kommer att bjuda på fika, några preferenser?

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.