UppTalk Weekly: Människans genetiska evolution - från forntid till framtid

Tillgänglig 2021-08-12 – 2021-09-07
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Samtalet sänds den 7 september mellan kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.