UppTalk Weekly: Nya strategier och metoder för snabbare utveckling av läkemedel - från HIV till covid-19 och cancer

Tillgänglig 2021-08-12 – 2021-09-14
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Samtalet sänds den 14 september mellan kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.