UppTalk Weekly: Matematiken bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet

Tillgänglig 2021-08-17 – 2021-09-21
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Samtalet sänds via zoom tisdag den 21 september mellan kl. 12.00-12.30
1.
E-postadress - Måste besvaras