UppTalk Weekly panelsamtal: Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder

Tillgänglig 2021-08-17 – 2021-09-28
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Panelsamtalet sänds via zoo den 28 september mellan kl. 12.00-13.00
1.
E-postadress - Måste besvaras

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.