UppTalk Weekly: Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?

Tillgänglig 2021-08-18 – 2021-10-05
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Samtalet sänds via zoom den 5 oktober mellan kl. 12.00-12.30
1.
E-postadress - Måste besvaras