Anmälan till högre seminarium 5 okt Workshop i forskningsetisk prövning Meryem Saadi/Britt-Inger Johansson

Tillgänglig 2021-08-25 – 2021-10-04
Kontaktperson Britt-Inger Johansson, verksam vid Konstvetenskapliga institutionen
Meryem Saadi/ Britt-Inger Johansson håller ett gemensamt seminarium om hur man gör en ansökan om forskningsetisk prövning eftersom det framöver kommer att vara obligatoriskt för alla projekt som hanterar personinformation. Vi kommer att inledningsvis berätta om våra erfarenheter, ni får tillgång i förväg till Meryems ansökan för påseende före seminariet liksom de blanketter och instruktioner som finns, sedan blir det workshop kring avhandlings/forskningsprojekt där ni i smågrupper diskuterar hur ni potentiellt skulle lägga upp en egen ansökan.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn
3.
Deltar via zoom - Måste besvaras

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.