UppTalk Weekly: Hur hjälper RNA forskning i kampen mot covid-19 och antibiotikaresistens?

Tillgänglig 2021-08-26 – 2021-10-19
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Samtalet sänds live via zoom tisdag 19 oktober mellan kl. 12.00-12.30
1.
E-postadress - Måste besvaras