Alumnenkät om kompetensutveckling

Tillgänglig 2021-09-07 – 2021-10-20
Kontaktperson Agneta Mattsson, verksam vid Enheten för ledningsstöd
Svenska lärosäten förväntas och uppmanas på olika sätt att ta ett större ansvar vad gäller det livslånga lärandet och samhällets kompetensutveckling utöver den traditionella utbildningen på grund och avancerad nivå. Situationen runt Covid-19 pandemin har accentuerat behovet, men det har också sin grund i den stora omställning vi ser i samhället till följd digitalisering, globalisering och klimatförändringar. Universitetet kan erbjuda fristående kurser, master- och magisterprogram på avancerad nivå samt uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning innebär att arbetsgivaren köper utbildning till sina medarbetare.

För att kunna kartlägga branschens behov av fortbildning genomför Farmaceutiska fakulteten och Alumnföreningen Farmis denna enkät. Vi är intresserade av dina önskemål om nya kurser och format och skulle vara mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara frågorna nedan.

Stort tack!
Elin Svedin, ordförande i Alumnföreningen Farmis och Anja Sandström, prodekan vid Farmaceutiska fakulteten
1.
Inom vilka områden upplever du ett behov av kompetensutveckling (specificera gärna)?
2.
Är det viktigt att fortbildningen ger möjlighet att få högskolepoäng/certifiering?
3.
Var fortbildar du dig idag?
4.
I vilken utsträckning har du fortbildat dig efter din grundutbildning? Inom vad och i vilken omfattning?
5.
Vilka format och upplägg för fortbildningskurser skulle vara intressant för dig, t.ex. distans eller fysiska träffar?
6.
När skulle studier erbjudas för att passa dig?
7.
Vilken studietakt skulle vara möjlig för dig?
8.
Vilken bransch jobbar du för närvarande inom?
9.
Vilken roll/funktion har du?
10.
Vad har du för grundutbildning