Metodologiska frågor vid utvärdering och forskning om komplexa insatser: Forskningsfrämjande lunchseminarium 13 oktober klockan 12-14

Tillgänglig 2021-09-10 – 2021-10-12
Kontaktperson Karin Jöreskog, verksam vid Centrum för forskning om funktionshinder
Forskningsfrämjande lunchseminarium 13 oktober kl 12-14
Metodologiska frågor vid utvärdering och forskning om komplexa insatser
Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Jag vill delta i det forskningsfrämjande seminariet 13 oktober klockan 12-14, i lokalen Plantskolan, Segerstedthuset - Måste besvaras
3.
Jag vill ha en lunchsmörgås i anslutning till seminariet - Måste besvaras
Vänligen ange om det finns särskilda kostbehov i kommentarsfältet nedan