Ansökan till "Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp" VT 2022

Tillgänglig 2021-09-15 – 2021-11-30
Kontaktperson Viktoria Ahlgren, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” är en uppdragsutbildning med start varje höst och vår. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.
1.
Jag har inhämtat muntligt medgivande från min arbetsgivare att jag får gå kursen * - Måste besvaras
2.
E-postadress (personlig e-post arbete alt. privat, ej funktionsadress) - Måste besvaras
3.
Förnamn - Måste besvaras
4.
Efternamn - Måste besvaras
5.
Personnummer - Måste besvaras
6.
Gatuadress (hemadress) - Måste besvaras
7.
Postnummer - Måste besvaras
8.
Ort - Måste besvaras
9.
Län - Måste besvaras
10.
Högsta utbildningsnivå - Måste besvaras
Kommentar
11.
Verksam inom - Måste besvaras
Kommentar
12.
Arbetsgivare - Måste besvaras
Kommentar
13.
Beskriv dina arbetsuppgifter - Måste besvaras
14.
Ladda upp dokument som styrker din grundläggande behörighet (examensbevis från universitet/högskola alternativt gymnasiebetyg eller motsvarande) - Måste besvaras
Kommentar
15.
Ladda upp dokument som styrker att du är yrkesverksam inom relevant område. Kursen är en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som möter våldsutsatta. Du måste därför styrka att du är yrkesverksam och inte enbart ideellt engagerad på t.ex. en kvinnojour eller studerar på grundutbildning. Det kan vara anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande. - Måste besvaras
Kommentar