En enkätundersökning om träning och eventuell ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Tillgänglig 2021-09-19 – 2021-10-18
Kontaktperson Evelina Löfgren, Lisa Boijort, verksam vid Uppsala Universitet
Till dig som är kvinna, 16–55 år och utför någon form av fysisk aktivitet.

Besvär från bäckenbotten såsom urinläckage, tarmläckage eller framfall (tyngdkänsla eller trängningskänsla i underlivet) är vanligt förekommande bland idrottande kvinnor. Vi vill därför genomföra en enkätstudie med förhoppning att kunna ta fram hur vanligt förekommande det är med ansträngningsinkontinens hos fertila tränande kvinnor som inte fött barn.

Vi som utför denna studie heter Evelina och Lisa och läser Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet där det ingår att skriva ett examensarbete (C-uppsats).
Syftet med studien är att undersöka om det finns en samband mellan aktivitetsnivån och den upplevda besvärsgraden av urininkontinens/ansträngningsinkontinens och om förekomst varierar mellan olika träningsformer.

Studien vänder sig till dig som är kvinna, i fertil ålder, som inte är elitidrottare och som inte är eller har varit gravid efter vecka 13 eller fött barn.
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Enkäten tar mellan 10-15 minuter att fylla i.

Materialet från enkäten kommer att hanteras och behandlas helt anonymt och materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga personuppgifter kommer att samlas in och inga enskilda personer kommer att kunna identifieras.

Om du upplever bäckenbottenbesvär rekommenderar vi att du tar kontakt med din vårdcentral eller en fysioterapeut.

Har du några frågor tveka inte att höra av dig till någon av oss!
Evelina: Evelina.Lofgren.6822@student.uu.se
Lisa: Lisa.Boijort.2810@student.uu.se
1.
Samtycker du till att delta i denna undersökning? - Måste besvaras
2.
Hur gammal är du? - Måste besvaras
3.
Kryssa i ALLA träningsformer du tränar regelbundet. (Det är tillåtet att kryssa i flera alternativ) - Måste besvaras
4.
Vänligen kryssa för ALLA påstående som stämmer in på dig. (Det är tillåtet att kryssa i flera alternativ) - Måste besvaras
5.
Ingår det löpträning eller löpning under dina träningspass? - Måste besvaras
Om ja, deltar du i moment med löpning?
6.
Ingår det hopp under dina träningspass? - Måste besvaras
Om ja, deltar du i moment med hopp?
7.
Hur många pass per vecka tränar du i genomsnitt? - Måste besvaras

Följande frågor (fråga 8 - 13) handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning.

Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck.

8.
Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, löpning eller cykling i högre tempo? Vänligen ange ditt svar i antal dagar. - Måste besvaras
9.
Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket ansträngande fysisk aktivitet? Vänligen ange ditt svar i antal timmar och minuter. - Måste besvaras

Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck.

10.
Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. Vänligen ange ditt svar i antal dagar. - Måste besvaras
11.
Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande aktivitet? Vänligen ange ditt svar i antal timmar och minuter. - Måste besvaras

Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.

12.
Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 minuter i sträck? Vänligen ange ditt svar i antal dagar. - Måste besvaras

Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.

13.
Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan dag? Vänligen ange ditt svar i antal timmar och minuter. - Måste besvaras

Följande fråga handlar om besvär från bäckenbotten i form av urininkontinens vid ansträngning. Vänligen kryssa i hur symtom eller besvär från aktiviteterna nedan påverkas av din blåsa eller urin (blåskontroll).

14.
Hur brukar symtom eller besvär från blåsa eller urin (blåskontroll) påverka din; - Måste besvaras
a. Förmåga att utföra hushållsarbete (t ex matlagning, städning, tvätt)?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
b. Förmåga till fysisk aktivitet som att gå, simma eller annan motion?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
c. Möjlighet att gå på bio, teater, konsert eller annan underhållning?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
d. Möjlighet att klara av bil- eller bussresor på mer än 30 minuters väg från hemmet?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
e. Möjlighet att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
f. Psykiska hälsa (t ex nervositet, depression)?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket
g. Känsla av frustration/ilska?
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket