UppTalk Weekly: Game design, Witches and Transformation

Tillgänglig 2021-10-08 – 2021-11-16
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 16 november kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras