Informationsträff och idémingel inför forskarskola i medicinsk humaniora

Tillgänglig 2021-10-22 – 2021-11-23
Kontaktperson Ylva Söderfeldt, verksam vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
1.
Namn - Måste besvaras
2.
E-post - Måste besvaras
3.
Institution eller motsvarande - Måste besvaras
4.
Ev. kostrestriktioner