Activité Goncourt des professeurs de français de Suède 2021

Tillgänglig 2021-10-25 – 2021-11-15
Kontaktperson Véronique Simon, verksam vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Inscription à l'Activité Goncourt des professeurs de français de Suède 2021
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
e-postadress - Måste besvaras
4.
Arbetsplats och årskurs - Måste besvaras
5.
Postadress till vilken böckerna ska skickas - Måste besvaras