UppTalk Weekly: Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?

Tillgänglig 2021-10-27 – 2021-12-07
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 7 december kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras