UppTalk Weekly panelsamtal: Hur når värdet av medicintekniska innovationer vården och patienter?

Tillgänglig 2021-11-05 – 2021-11-30
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 30 november kl. 12.00-13.00 live via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras