Bokcirkel - Studiehandledning på modersmålet -teori och praktik

Tillgänglig 2021-12-07 – 2022-01-21
Kontaktperson Anne Reath Warren, verksam vid Institutionen för pedagogik\2C didaktik och utbildningsstudier
Välkomna till en bokcirkel om Studiehandledning på modersmålet – teori och praktik av Anne Reath Warren (2021, Natur och Kultur).

Vi läser hela boken, kapitel för kapitel och diskuterar innehållet i relation till era erfarenheter med studiehandledning och utifrån era frågor.

Vi träffas i Zoom (du får adress när du anmäler dig) när skoldagen är slut mellan 17.30 – 19.00 på tisdagar eller torsdagar under hela vårtermin 2022 (27/1; 10/2; 22/2; 8/3; 24/3; 7/4; 21/4 och 5/5).

Första gången vi träffas introducerar jag boken och bokcirkelns format (kort träff). Vi träffas då ytterligare sju gånger, för att diskutera varje kapitel för sig. Du får ett detaljerat schema när du anmält dig.

Som alla aktiviteter på FBA är bokcirkeln kostnadsfri.
1.
Namn: - Måste besvaras
2.
E-postadress: - Måste besvaras
3.
Vilket kön/könsidentitet har du? - Måste besvaras
4.
Skola eller arbetsplats: - Måste besvaras
5.
Jag arbetar som: - Måste besvaras
Skriv gärna i fall du har ett annat jobb
6.
Hur fick du reda på Bokcirkel "Studiehandledning på modersmålet - teori och praktik?