UppTalk Weekly: Hur ny forskning kan bidra till bekämpning av grov kriminalitet

Tillgänglig 2021-12-10 – 2022-01-18
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 18 januari kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras