Utvärdering av Canvas Studio

Tillgänglig 2022-02-03 – 2022-02-28
Kontaktperson Suzanne Pathkiller, verksam vid Enheten för universitetspedagogik
Syftet med utvärderingen är att säkerställa att systemet Canvas Studio uppfyller de behoven som användarna på UU har i utbildningssyftet.
1.
Canvas Studio är lätt är det att lära sig.
2.
Canvas Studio har alla de funktioner som jag behöver.
Funktioner som saknas?

Canvas Studio fungerar väl för att kunna:

3.
spela in ljud och film.
4.
redigera filmer.
5.
publicera ljud och video.
6.
skapa frågor kopplade till filmer.
7.
Jag upplever Canvas Studio som användarvänligt.
8.
Jag upplever få fel eller tekniska problem när jag använder Canvas Studio.
Har du några förbättringsförslag?