UppTalk Weekly: Revolutionerande forskning för att bota cancer och reparera skadade organ

Tillgänglig 2022-01-12 – 2022-01-25
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 25 januari kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras