Nominera Årets alumn vid Uppsala universitet 2022

Tillgänglig 2022-01-13 – 2022-03-31
Kontaktperson Jorja Zambars, verksam vid Development Office

Nominera Årets alumn vid Uppsala universitet 2022

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Sista dag för nominering är den 31 mars 2022.

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:
1. Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens studenter.
2. Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: Forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
3. Alumnen bör ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.
4. Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsala universitets studentliv.

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen bestående av representanter från universitetsledningen, vartdera vetenskapsområde, studentkårerna, Kuratorskonventet samt Uppsala universitets alumnföreningsnätverk.

Mottagaren av utmärkelsen Årets alumn 2022 kommer tillkännages hösten 2022. I anslutning till universitetets födelsedag i oktober högtidlighålls utmärkelsen vid en rektorsledd ceremoni, följd av en föreläsning av Årets alumn.

Mer information om utmärkelsen Årets alumn och tidigare mottagare hittar du på vår hemsida https://uu.se/stod-uu/alumnnatverket/arets-alumn/.

Nominering

1.
Den nominerades namn - Måste besvaras
2.
Den nominerades bakgrund och koppling till Uppsala universitet - Måste besvaras
3.
Den nominerades nuvarande anställning/yrke
4.
Kortfattad motivering - Måste besvaras

Information om dig som nominerar

5.
Ditt namn - Måste besvaras
6.
Telefonnummer - Måste besvaras
7.
E-postadress - Måste besvaras
8.
Anställning

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i samband med nomineringen är namn och kontaktuppgifter. När du lämnar din nominering samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens och dataskyddslagens bestämmelser. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se kan du läsa mer om bestämmelserna. Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med behandlingen är att behålla kontakten med den nominerande för eventuell kommunikation av beslut och inbjudningar.

Generell information om hur Uppsala universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen finner du i Uppsala universitets dataskyddspolicy. Denna specificerar alla de rättigheter som du har när dina personuppgifter behandlas vid Uppsala universitet och vart du kan vända dig för att utöva dina rättigheter. Dataskyddspolicyn hittar du på www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy. Uppsala universitets dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@uu.se. Du kan när du vill få dina personuppgifter raderade. Kontakta oss via helpdesk@alumni.uu.se.

9.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas av Uppsala universitet enligt ovan - Måste besvaras