Ansökan till mästarkurs i romansinterpretation för duos (sång och piano) 19-20 oktober 2022

Tillgänglig 2022-03-19 – 2022-06-02
Kontaktperson Rebecca Måwe, verksam vid Musicum
Musicum vid Uppsala universitet arrangerar en mästarkurs i interpretation av svenska romanser för duos (sång och piano) med två av vårt lands mest framgångsrika artister, mezzosopranen Anne Sofie von Otter och pianisten Bengt Forsberg.

I ansökan ska en (eller två) filmer bifogas där två svenska romanser av olika karaktär framförs, varav minst en ska vara tonsatt av Hugo Alfvén.
Uppdatering 2022-05-31: P.g.a. tekniska problem går det inte att ladda upp filmerna under fråga 11, gör istället såhär:

1. Hoppa över fråga 11
2. Skicka in det i övrigt ifyllda formuläret
3. Gå sedan in på webbplatsen https://wetransfer.com. Följ instruktionerna på sidan, ladda upp filmerna och skicka dessa till rebecca.mawe@musik.uu.se. (Du behöver inget konto och det är helt gratis.)

Har du frågor angående denna ansökan ska du kontakta Rebecca Måwe (rebecca.mawe@musik.uu.se), producent på Musicum.

Sista ansökningsdag är 1 juni. Välkommen med din ansökan!

Deltagare 1

1.
Förnamn - Måste besvaras
2.
Efternamn - Måste besvaras
3.
Instrument/röstläge - Måste besvaras
4.
E-postadress - Måste besvaras
5.
Kortfattad musikalisk bakgrund/erfarenhet - Måste besvaras

Deltagare 2

6.
Förnamn - Måste besvaras
7.
Efternamn - Måste besvaras
8.
Instrument/röstläge - Måste besvaras
9.
E-postadress - Måste besvaras
10.
Kortfattad musikalisk bakgrund/erfarenhet - Måste besvaras
11.
Bifoga duons ansökningsfilm
12.
CV (valfritt)
13.
CV (valfritt)
14.
Övriga kommentarer/frågor