UppTalk Weekly: En vicerektors betraktelse - teknikens och naturvetenskapens roll nu och i framtiden

Tillgänglig 2022-02-22 – 2022-05-17
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 17 maj kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras