Ansökan om medel ur P. O. Zetterlings stiftelse 2022

Tillgänglig 2022-03-02 – 2022-04-06
Kontaktperson Jin Saida, verksam vid Enheten för ledningsstöd, MedFarm kansli
Ansökan som ska omfatta högst fyra A4 sidor, ska innehålla en kortfattat beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks och en detaljerad kostnadsplan. Av ansökan ska även eventuella övriga finansieringskällor framgå. Kort meritförteckning inklusive publikationslista ska bifogas ansökan, dock inga särtryck. Yngre forskare ska även bifoga intyg om tillgång till arbetsplats och basresurser. En klassas som yngre forskare i sju år efter disputation. Vid ansökan som avser en doktorands verksamhet ska huvudhandledaren stå som sökande, det innebär att det är huvudhandledarens uppgifter, CV och publikationslista med mera som bifogas ansökan. Det är en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks och en detaljerad kostnadsplan som får vara högst 4 A4. Meritförteckning och publikationslista är inte del av de fyra sidorna, inte heller eventuellt intyg om arbetsplats och resurser(från yngre forskare). Alla handlingar ska sammanställas i en pdf-fil och bifogas som ett dokument, andra format godtas inte.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
[Namn Efternamn] - Måste besvaras
3.
Ansökan (högst 4 A4 sidor) - Måste besvaras