Anmälan till Historisk-filosofiska fakultetens examensfirande 9 juni 2022/Registration form Graduation Celebration at the Faculty of Arts June 9th 2022

Tillgänglig 2022-05-01 – 2022-05-24
Kontaktperson Görel Tunerlöv, verksam vid Administration\2C Ekonomi och Personal
1.
E-postadress/E-mailaddress - Måste besvaras
2.
Förnamn/Surname - Måste besvaras
3.
Efternamn/Last Name - Måste besvaras
4.
Födelsenr/Date of Birth (År-Månad-Dag/YY-MM-DD) - Måste besvaras
5.
Vilken examen inom historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har tagit ut eller kommer att ansöka om detta läsår 21/22?/Which degree within the Faculty of Arts at Uppsala University have you received or will apply for this academic year?(21/22)? - Måste besvaras
6.
Vilket huvudområde har du i din examen? Which main field of study do you have in your degree? https://www2.uu.se/en/students/degrees/main-and-minor-fields-of-study - Måste besvaras
7.
Har du studerat inom något program? Vänligen ange vilket./Please state which programme you have read, if none leave blank.
8.
Här fyller du i om någon närstående deltar, ange i så fall hur många. Max 2 personer./Here you fill in if some of your relatives or friends will take part. Please state how many. Max 2 people due to the size of the venue. - Måste besvaras
9.
Har du fullföljt studierna ett tidigare läsår? Ange vilken termin. Did you finish your studies earlier semester? Please state the semester.

Viktigt!
Diplomet du får vid deltagande i examensfirandet ersätter inte det officiella examensbeviset som du får efter att du själv lämnar in ansökan hos examensenheten, utan är endast symboliskt. Det officiella examensbevis som examensenheten vid Uppsala universitet utfärdar efter ansökan är det juridiska giltiga beviset för att du avslutat dina studier med en kandidat-, magister- eller masterexamen. Info för ansökan om examensbevis hittar du på https://www2.uu.se/student/examen. Du ansöker om examensbevis via Ladokportalen https://www.student.ladok.se/student/loggain.

Important!
The diploma you receive does not replace the official degree certificate that you must apply for yourself at the Graduation Office at Uppsala University. See below for more information: https://www2.uu.se/en/students/degrees
You can also apply for a degree certificate through the Ladok portal https://www.student.ladok.se/student/loggain