Anmälan till nyhetsbrev

Tillgänglig 2022-03-04 – 2024-12-31
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet får du information om våra utbildningar och frukostseminarium. Du får också nyheter som rör mr-forum.se och vårt regeringsuppdrag. Vill du avanmäla dig från nyhetsbrevet kan du kontakta mruppdraget@uu.se
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
mr-uppdragets nyhetsbrev - Måste besvaras