UppTalk Weekly: Brist på antibiotika och ökande antibiotikaresistens – vår tids tysta pandemi

Tillgänglig 2022-03-09 – 2022-05-31
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 31 maj kl. 12.30-12.45 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras