Genus, Kyrka och Diakoni – Vetenskaplig utveckling i samtal med praktiken

Tillgänglig 2022-04-02 – 2022-04-26
Kontaktperson Martha Middlemiss Lé Mon, verksam vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)
Genus, Kyrka och Diakoni – Vetenskaplig utveckling i samtal med praktiken:
Ett seminarium med anledning av Ninna Edgardhs pensionering
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn
3.
Jag vill vara med på mingel/mottagning efter seminariet