Ändringar och tillägg i utbildningsutbudet vårterminen 2023

Tillgänglig 2022-04-29 – 2022-08-22
Kontaktperson Annika Lundqvist, verksam vid Studentavdelningen
- Fyll i en enkät för varje kurs eller kurstillfälle, senast 19 augusti 2022.
- Nya kurser och kurstillfällen läggs direkt in i Selma.
- Kontakta redaktionen om ändringen rör ett program.
- Kontakta redaktionen om ändring av behörigheten skulle behöva göras. Behörighet ska inte ändras under pågående läsår, men undantag finns.

Kontakta redaktionen genom att mejla utbildningsinfo@uu.se.

UPPGIFTSLÄMNARE

1.
Namn och institution
2.
E-postadress - Måste besvaras

KURSTILLFÄLLET ÄR INSTÄLLT

3.
Kursnamn och kurskod/kurspaketkod
4.
Anmälningskod
5.
Kurstillfället är utlyst som ...
6.
Kurstillfället ska ställas in som ...

ÄNDRINGAR AV KURSUPPGIFTER

Ange endast de uppgifter som ska ändras eller läggas till på en befintlig kurs. Övriga fält lämnas tomma.

7.
Kursnamn och kurskod/kurspaketkod
8.
Anmälningskod
9.
Ändring och/eller tillägg av kurstyp. Kursen ska ges som:
10.
Ny studietakt
11.
Ny undervisningstid
12.
Ny studieort
13.
Ny undervisningsform
14.
Nytt eller tillägg av upplägg för distanskurs, svenska
15.
Nytt eller tillägg av upplägg för distanskurs, engelska (om kursen ges på engelska/vid behov på engelska)
16.
Distanskurs: nytt eller tillägg av antal träffar
17.
Nytt startdatum och slutdatum (vårterminen 2023: 2023-01-16 - 2022-06-05)
18.
Nytt undervisningsspråk
19.
Nytt urval
20.
Ny finansieringsform
21.
Övrigt