Anmälan inspirationsdagen 2022

Tillgänglig 2022-04-08 – 2022-05-18
Kontaktperson Mikael Wångmar, verksam vid Enheten för studie- och karriärvägledning
Inspirationsdag för universitetsstudier
När: Torsdagen den 19 maj 2022, kl 09:30-14:00
Plats: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU campus Uppsala
Lokal: Ulls hus
1.
Förnamn - Måste besvaras
2.
Efternamn - Måste besvaras
3.
E-postadress - Måste besvaras
4.
Var studerar du just nu?