Alumnenkät till studenter och doktorander

Tillgänglig 2022-04-12 – 2022-05-31
Kontaktperson Noelia Ollvid, verksam vid Development Office
Denna korta enkät handlar om studenters och doktoranders kontakt med alumner under studietiden. Undersökningen görs inom ramen för en universitetsövergripande alumnutredning som sker under 2021-2022 (Dnr UFV 2021/1045) och resultaten kommer att ligga till grund för utveckling av Uppsala universitets alumnverksamhet.

Tio goodie bags med profilprodukter, inklusive en huvtröja, kommer att delas ut till tio personer som besvarar enkäten och som har angett sin e-postadress. De delas ut till de som blir svarande nummer 100, 200, 300 osv till och med 1000.
Resultaten av undersökningen kommer dock att redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer inte går att identifiera. Analyser av svaren kommer att utföras av Uppsala universitet och genom att delta i enkäten samtycker du till detta. Dina svar hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Om du har frågor om enkäten kan du kontakta info@alumni.uu.se.
1.
Vad studerar du? - Måste besvaras
2.
På vilken nivå studerar du? - Måste besvaras
3.
Har du hört talas om begreppet ”alumn”? - Måste besvaras
4.
En alumn är en före detta student, dvs någon som har läst vid Uppsala universitet tidigare. Har du kommit i kontakt med några alumner/före detta studenter under din utbildning? (Du kan ange flera alternativ) - Måste besvaras
5.
Är du intresserad av att ha kontakt med alumner som gått din utbildning tidigare? - Måste besvaras
6.
Om det fanns en digital plattform för att nätverka med alumner, skulle du då utnyttja den? - Måste besvaras
7.
E-postadress (En goodie bag med bland annat en UU-huvtröja delas ut till tio svarande som har angett sin e-postadress)