Nominering till Hjärnäpplet 2022 / Nomination for Hjärnäpplet 2022

Tillgänglig 2022-03-24 – 2022-04-24
Kontaktperson Malin Graffner Nordberg, verksam vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

Nominera din kandidat till Hjärnäpplet 2022 / Nominate your candidate for Hjärnäpplet 2022

(In English below)

Tack för att du vill nominera en kandidat till Hjärnäpplet! Din nominering är det första steget för att utse en pristagare. Lägg gärna lite extra kraft på din motivering som är den viktigaste delen i urvalsprocessen.

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:
• Pristagaren ska ha visat prov på kreativitet, nytänkande och drivkraft.
• Pristagaren ska ha tagit fram ett forskningsresultat eller ny kunskap och skapat förutsättningar för nyttiggörandet som resulterat i en innovation.
• Pristagaren ska vara en god förebild för andra forskare genom sitt engagemang för nyttiggörande.
• Pristagaren ska vara
- verksam forskare eller forskarstuderande vid Uppsala universitet eller
- vara tidigare verksam forskare eller forskarstuderande med fortsatt stark anknytning till universitetet.

Sista dag för nominering är 24 april 2022.

Thank you for nominating a candidate for Hjärnäpplet! Your nomination is the first step in the process of selecting a recipient. Please put a little extra effort into your statement of reasons, as this is the most important factor in selecting the recipient.

The following criteria will be used for nomination:
• The recipient should have demonstrated creativity, fresh thinking and drive.
• The recipient should have generated research results or new knowledge, and created conditions for its utilisation that has resulted in an innovation.
• The recipient should have set a good example for other researchers through their commitment to utilisation.
• The recipient should be
- an active researcher or doctoral student at Uppsala University or
- a former researcher or doctoral student with a strong connection to the University.

The nomination period will close on 24 April 2022.

Vem vill du nominera till Hjärnäpplet? / Whom would you like to nominate for Hjärnäpplet?

1.
Den nominerades namn / Name of the nominee - Måste besvaras
2.
E-postadress till den nominerade / Email address of nominee - Måste besvaras
3.
Telefonnummer till den nominerade / Phone number of nominee

Motivering / Statement of reasons

(In English below)

Din motivering är den viktigaste delen i urvalsprocessen. Det är därför av stor betydelse att du inkluderar:
• hur den nominerade har uppvisat kreativitet, nytänkande och drivkraft i sitt arbete
• hur den nominerade utifrån resultat eller ny kunskap från den egna forskningen har bidragit till en innovation
• på vilket sätt den nominerade är en god förebild för andra forskare genom sitt engagemang för nyttiggörande

The statement of reasons is the most important tool of the selection process. Please make sure you include:
• how the nominee has demonstrated creativity, fresh thinking and drive in her/his work.
• how the nominee based on results or new knowledge from her/his own research has contributed to an innovation
• in what way the nominee has set a good example for other researchers through her/his commitment to utilisation.

4.
Din motivering / Explanation - Måste besvaras
5.
Länkar till information om den nominerade, till exempel artiklar, webbsidor etc. / Links to information about the nominee: articles, web pages, etc.

Information om dig som nominerar / Information about the nominator

6.
Ditt namn / Your name - Måste besvaras
7.
Din e-postadress / Your email address - Måste besvaras