Information om ändringar i LAS – råd vid anställning på allmän visstidsanställning

Tillgänglig 2022-04-25 – 2022-05-09
Kontaktperson Annika Nittmar, verksam vid HR-ledningsstöd
11 maj, kl 12.00-12.45 via Zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn - Måste besvaras
3.
Efternamn - Måste besvaras
4.
Institution/motsvarande - Måste besvaras
5.
Funktion/titel - Måste besvaras
6.
Övriga upplysningar