Mötesplats för gränsöverskridande samtal om kultur, kreativitet och forskningssamverkan

Tillgänglig 2022-05-10 – 2022-06-07
Kontaktperson Anna Wallsten, verksam vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn - Måste besvaras
3.
Efternamn - Måste besvaras
4.
Organisation - Måste besvaras
5.
Stannar för lunch - Måste besvaras
Ev allergier