Sociologiska institutionens 75-årsjubileum / Department of Sociology's 75-year jubilee celebration

Tillgänglig 2022-05-11 – 2022-05-22
Kontaktperson Ylva Nettelbladt, verksam vid Administrativ personal
Här kan du anmäla ditt intresse till att delta vid firandet av Sociologiska institutionens 75-årsjubileum den 7:e juni. Jubileet börjar med presentationer och diskussioner i Humanistiska teatern på Engelska parken kl. 13:30-17, följt av en festlig jubileumsmiddag som äger rum i Orangeriet i den närliggande Botaniska trädgården från kl. 17:30. Då antalet platser är begränsat återkommer vi med besked om du får en plats senast 23 maj.
/
Here you can report your interest in participating in the sociology department’s 75 year jubilee on 7th of June. The jubilee consists of an afternoon with presentations and discussions in the Humanities theatre at the English Park Campus from 13:30 to 17, followed by a celebratory jubilee dinner, to be held in the Orangery of the nearby Botanic Gardens from 17:30. Since the number of available places is limited, we will let you know whether you are included by 23 May, at the latest.
1.
E-postadress / E-mail - Måste besvaras
2.
Namn / Name - Måste besvaras
3.
Kan du delta på eftermiddagens presentationer och diskussioner i Humanistiska teatern kl. 13:30-17:00?/ Can you attend the afternoon's presentations and discussions in the Humanities Theatre at 13:30-17? - Måste besvaras
4.
Kan du delta på 75-årsjubileumsmiddagen kl. 17:30 i Botaniska trädgården (Orangeriet)? / Can you attend the celebratory dinner in the Botanical garden (Orangery) at 17:30? - Måste besvaras
5.
Vad är din koppling till Sociologiska institutionen? / What is your connection to the Department of Sociology? - Måste besvaras
6.
Ange här om du har behov av specialkost / Write here if you have any special food requirements