Anmälan till grundutbildning 27-28/10 och 8/11

Tillgänglig 2022-05-20 – 2022-10-13
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Kursen äger rum följande datum:

2022-10-27 10.00-16.00 i Uppsala
2022-10-28 9.00-15.00 i Uppsala
2022-11-08 10.00-15.00 på Zoom

Kost och logi ingår 27-28/10 i Uppsala.

Sista dag för anmälan: 13/10 2022
Maximalt antal deltagare: 15

Observera att anmälan är bindande. Kurslitteratur kommer att skickas på posten till den adress som du anger i din anmälan.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din postadress för utskick av kurslitteratur - Måste besvaras
4.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
5.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
6.
Vi bjuder på lunch, fika och lättare förtäring. Meddela ev. kostpreferenser här.
7.
Kommentar till din anmälan
8.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev