UppTalk Weekly: Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?

Tillgänglig 2022-06-07 – 2022-07-05
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 5 juli klockan 12.00-12.45 via zoom.
1.
E-postadress - Måste besvaras