Barnkonventionen i svensk lag, 4 oktober kl. 9.00-12.00

Tillgänglig 2022-06-17 – 2022-09-30
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till tematisk utbildning: Barnkonventionen i svensk lag

Datum och tid: 4 oktober 2022 kl. 09.00-12.00 (Zoom).
Kurslärare: Rebecca Stern, professor i folkrätt

Sista datum för anmälan: 30/9 2022.
Maximalt antal deltagare: 25

Observera att anmälan är bindande och att godkännande från eventuell chef krävs.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din postadress för utskick av ev. kursmaterial - Måste besvaras
4.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
5.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
6.
Anmälan är bindande. Jag intygar att ev. chef godkänner att jag deltar på kursen. - Måste besvaras
7.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev - Måste besvaras