Konsten att vara tillräcklig

Tillgänglig 2022-09-19 – 2022-10-02
Kontaktperson Johan Nord, verksam vid Enheten för studenthälsa
Känner du dig sällan nöjd med dina prestationer eller resultat? Har du någonsin fått höra av andra att du ställer för höga krav på dig själv? Brukar du kritisera dig själv för att du inte lever upp till din standard eller idel? Är du mer förlåtande emot andra än dig själv? Är du rädd för att göra misstag? Är du hårdare mot dig själv än mot andra? Brukar du undervärdera eller tona ner egenskaper hos dig själv? Har du svårt att acceptera dina misslyckanden? Har andra personer tänkt att du är en perfektionist?

Om du svarar ja på några av frågorna är du välkommen till denna kurs där vi tillsammans undersöker begrepp som självkritik och perfektionism.

Datum: 17/10, 24/10, 7/11, kl: 15:00 - 17:00
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Är du student vid Uppsala universitet, SLU - Ultuna eller Johannelunds teologiska högskola - Måste besvaras