Studiebesök på TSL 2022-08-23, kl 13:00

Tillgänglig 2022-06-28 – 2022-08-19
Kontaktperson Hans Calén, verksam vid The Svedberg-laboratoriet
Detta är ett formulär för att anmäla sig till ett visningstillfälle på TSL för att se partikelacceleratorn Gustaf Werner-cyklotronen. Visningen tar ca 60 minuter.
1.
E-postadress - Måste besvaras