Föreläsning maten, studentlivet och träningen, Studenthälsan och Campus 1477 den 27oktober kl.16-17

Tillgänglig 2022-10-06 – 2022-10-27
Kontaktperson Charlotte Hertzberg, verksam vid Enheten för studenthälsa
I MX4 salen på Campus 1477 torsdag 27 oktober kl. 16-17.
• Maten, studentlivet & träningen, föreläsning. Mat som bygger upp och återhämtar kroppen för hälsa, träning och vikten. Principer om matens påverkan i kroppen, matens kemiska uppbyggnad och en inblick i maten och trenderna.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
Studieinriktning - Måste besvaras