Kursval för masterprogrammet i humaniora HT 2022

Tillgänglig 2022-07-25 – 2022-08-14
Kontaktperson Camilla Bergström, verksam vid Institutionen för arkeologi och antik historia
Här presenteras de kurser som är valbara för dig som ska börja på Masterprogrammet i Humaniora och som inte har en första obligatorisk termin.
Har du frågor som rör programmet så kan du maila info@arkeologi.uu.se

Anmälan är öppen mellan 25/7 och 14/8 2022

Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.

Masterkurserna går på halvfart om inget annat anges.

Period 1: v 35-43
Period 2: v 44-02
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
För- och efternamn
3.
Personnummer (ÅÅMMDD-XXYY) Sparas inte, används enbart för att kunna registrera kursen i ladok.
4.
Programinriktning

Kursval HT 2022

Här presenteras de kurser som är valbara för dig som ska börja på Masterprogrammet i Humaniora och som inte har en första obligatorisk termin.
Har du frågor som rör programmet så kan du maila info@arkeologi.uu.se

Anmälan är öppen mellan 25 juli och 14 augusti 2022

Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.

Masterkurserna går på halvfart om inget annat anges.
Period 1: v 35-43
Period 2: v 44-02

5.
Period 1 (En termin =30hp. Har din programinriktning en inledande kurs på 7,5hp ska du välja kurser av totalt 22,5hp.
6.
Period 2