Välkomstmottagning för nyanställda

Tillgänglig 2022-06-29 – 2022-10-05
Kontaktperson Annika Nittmar, verksam vid HR-ledningsstöd
18 oktober, kl 13.00
Sal IX i Universitetshuset
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Efternamn - Måste besvaras
3.
Förnamn - Måste besvaras
4.
Institution/motsvarande - Måste besvaras
5.
Befattning - Måste besvaras
6.
Anställd vid Uppsala universitet sedan (datum) - Måste besvaras
7.
Arbetar huvudsakligen på Gotland - Måste besvaras
Kommentar
8.
Behov av specialkost eller tillgänglighetsanpassning
9.
Eventuella kommentarer