Anmälan till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens examensceremoni 9 oktober 2022

Tillgänglig 2022-08-12 – 2022-09-15
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid kansliet för teknik och naturvetenskap
Anmälan för dig som fått din examen registrerad i Ladok / Registration for those of you who have your degree registered in Ladok
1.
Förnamn / First name - Måste besvaras
2.
Efternamn / Last name - Måste besvaras
3.
E-postadress / E-mail - Måste besvaras
4.
Personnummer / Social security number - Måste besvaras
5.
Examensår / Graduation year - Måste besvaras
6.
Examen / Degree - Måste besvaras
If magisterexamen, masterexamen eller "annat / other", specify which degree below

Efter ceremonin bjuder vi på bubbel och vegetariska snittar. Ange nedan om du eller någon av dina gäster behöver specialkost.

After the ceremony, there will be mingle with drinks and smaller, vegetarian snacks. Indicate below if you or any of your guests need special diet.

7.
Antal gäster (max 4) / Number of guests (maximum 4)
8.
Ev. specialkost för dig som examinand / Special diet for you as a graduate
9.
Ev. specialkost för gäst 1 / Special diet for guest 1
10.
Ev. specialkost för gäst 2 / Special diet for guest 2
11.
Ev. specialkost för gäst 3 / Special diet for guest 3
12.
Ev. specialkost för gäst 4 / Special diet for guest 4