Anmälan till Infoglue-kurs hösten 2022

Tillgänglig 2022-08-12 – 2022-09-03
Kontaktperson Alma Kirlic, verksam vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för press och redaktion
Infoglue-kursen ges som självstudieövningar med ett uppstartstillfälle och ett avslutningstillfälle. Kursen är till för dig som ska ha behörigheten redaktör eller webbplatsansvarig (WPA) i Infoglue. Du som ska ha behörigheten skribent får istället en genomgång av webbpubliceringssystemet Infoglue och webbtillgänglighet med din webbplatsansvarig.
1.
För- och efternamn - Måste besvaras
2.
Institution eller organisatorisk enhet - Måste besvaras
3.
E-postadress - Måste besvaras
4.
Jag vill anmäla mig till Infoglue-kursen - Måste besvaras
5.
Adress till sidan som jag ska arbeta med (eventuella undersidor behöver inte specificeras): - Måste besvaras
6.
Jag kommer att ha denna roll: - Måste besvaras
Kommentar
7.
Jag har behörighet i Infoglue - Måste besvaras
Kommentar